Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2015

sevensins
7396 b569 500
How I met Your mother
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo vialetmego letmego
sevensins

Reposted fromweightless weightless vialetmego letmego
sevensins
2305 89b3
Magia zupy
sevensins
8569 5d2a
sevensins
8569 5d2a
sevensins
9440 27b4
Reposted fromsuzannekhaleen suzannekhaleen viadzony dzony
sevensins
I ślubuję Ci robienie herbaty z miodem  i cytryną na przeziębienie, pieczenie ulubionego ciasta w niedzielę  i podawanie wody na kaca, do końca życia. 
— Kocham Cię.
sevensins
Ludzie nie lubią zakochanych, bo miłość to prywatna impreza, na którą nikt poza głównymi bohaterami nie dostaje zaproszenia.
— Janet Fitch
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
sevensins
  Wiesz, że to minie. Płaczesz, nie możesz złapać oddechu, nie wiesz co masz ze sobą zrobić. Ale to minie. Musisz poczekać na efekty, ale czas jest naprawdę dobrym lekarstwem.
Reposted fromborn2die born2die viaxannabelle xannabelle
sevensins

Miłość cierpliwa jest...

Reposted fromsweet18 sweet18 viaxannabelle xannabelle
7493 4c65 500
Reposted fromdasweisskanin dasweisskanin viairmelin irmelin
sevensins
1678 f18c
sevensins
1677 574a
sevensins
0969 0b76
Reposted fromscorpix scorpix viadzony dzony
sevensins
5298 45cf
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
sevensins
6850 b9ec
Reposted frommistic mistic viairmelin irmelin
sevensins
sevensins
5161 c1ff
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viairmelin irmelin
sevensins
7762 fa18
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
sevensins
Reposted frombeyooonce beyooonce viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl